Vull fer-me soci de l'ongd VOLS- Voluntariat Solidari amb una quota de:
10€ 30€ 60€ Altre import
La periodicitat de la meva quota serà:
Mensual Trimestral Semestral Anual
DADES IDENTIFICATIVES
Particular Empresa
NIF
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Adreça
Número Escala Pis Porta
Codi Postal
Municipi
Provincia
Telèfon
Correu electrònic
Número compte corrent
PaísDCEntitatOficinaDCNúm. compte
Titular compte
NO Vull rebre informació de les diferents campanyes i de l'activitat que la VOLS - Voluntariat Solidari duu a terme a la meva direcció de correu (electrònic o postal) facilitat en el present formulari.
 
He llegit i accepto les condicions de privacitat.
PAS 1: Dades
PAS 2: Confirmació dades
PAS 3: Inscripció