Vull fer un donatiu a l'ONG VOLS Voluntariat Solidari per un import de:
10€ 30€ 60€ Altre import
DADES IDENTIFICATIVES
Particular Empresa
NIF
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Adreça
Número Escala Pis Porta
Codi Postal
Municipi
Provincia
Telèfon
Correu electrònic
NO Vull rebre informació de les diferents campanyes i de l'activitat que la VOLS - Voluntariat Solidari duu a terme a la meva direcció de correu (electrònic o postal) facilitat en el present formulari
 
He llegit i accepto les condicions de privacitat.
PAS 1: Dades
PAS 2: Confirmació dades
PAS 3: Donació